21/10/2021
3 min read

𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴: 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗸𝗲̂𝗻𝗵 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 Đối tượng nên tham dự: - Anh chị chủ...