01/12/2021

Muốn quản trị rủi ro, hãy học cách phân loại chúng trước

Quản trị rủi ro là một hoạt động thiết yếu với sự sống còn của một doanh nghiệp, đặc biệt là các startup. Nhưng thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách làm tốt điều này.

Để xây dựng một cách thức quản trị rủi ro hiệu quả, điều đầu tiên mỗi nhà lãnh đạo cần nắm được là những dạng rủi ro khác nhau một doanh nghiệp thường phải đối mặt và đặc trưng của mỗi dạng đó. Nghiên cứu cho thấy rủi ro thường rơi vào một trong ba loại dưới đây.

 Loại I: Rủi ro có thể phòng tránh.

Có những rủi ro nội tại, tức rủi ro xuất phát từ bên trong tổ chức, mà các lãnh đạo có thể kiểm soát và loại bỏ hoặc phòng tránh ngay từ đầu. Điển hình là các hoạt động bất hợp pháp, nằm ngoài sự cho phép, hoặc trái đạo đức của nhân viên và quản lý; các rủi ro đến từ những lỗ hổng trong các quy trình vận hành.

Nhìn chung, những rủi ro này không đem lại lợi ích gì đáng kể cho doanh nghiệp. Do đó, tốt hơn hết là chúng ta nên nhìn trước và tìm cách xử lý những rủi ro trên ngay khi có thể.

 Loại II: Rủi ro chiến lược.

Một công ty có thể sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro khi họ muốn đạt được những lợi ích lớn hơn từ một chiến lược kinh doanh. Với một ngân hàng, loại rủi ro này có thể nằm ở chính việc cho vay; với nhiều doanh nghiệp khác, nó thường nằm ở các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Có sự khác biệt đáng kể giữa rủi ro chiến lược và rủi ro có thể phòng tránh, nó nằm ở chỗ rủi ro chiến lược không hẳn là những sự kiện không mong muốn. Một chiến lược hứa hẹn đem lại ROI lớn thường đòi hỏi doanh nghiệp chấp nhận những rủi ro không nhỏ, và quản trị những rủi ro đó cũng là một yếu tố nòng cốt để tối ưu hóa lợi ích họ có thể nhận lại từ sự đầu tư.

 Loại III: Rủi ro ngoại cảnh.

Một số rủi ro đến từ những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Nguồn gốc của những rủi ro này có thể bao gồm các thảm họa thiên nhiên, mâu thuẫn chính trị, các thay đổi vĩ mô, hay như cơn đại dịch COVID-19 chúng ta đang trải qua hiện tại.

Việc phòng tránh những sự kiện như vậy trước khi chúng xảy ra là rất khó. Bởi vậy, hoạt động quản trị rủi ro nên tập trung vào việc nhận diện tức thời và giảm thiểu tác động của những rủi ro đó.

Những bài viết sắp tới sẽ thảo luận cách để quản trị từng loại rủi ro này!

Nguồn: HBR, chia sẻ bởi Saigon Innovation HUB