01/12/2021

Hành trình từ Newbie lên Full-Stacked Dropshipper trong vòng 4 tháng

HÀNH TRÌNH TỪ NEWBIE LÊN FULL- STACKED DROPSHIPPER TRONG VÒNG 4 THÁNG

Thứ 5, 20 Tháng 8 | 16:00

==========
Webinar được thiết kế cho các bạn là người mới, chưa biết gì về dropshipping và Facebook Ads 🎊🎊🎊

Đăng ký tại -> https://explore.payoneer.com/vn/webinar/journey-from-newbie-to-full-stacked-dropshipper/

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

💁‍♀️Dropshipping là gì?

💁‍♀️Công thức tăng trưởng trong ecommerce

💁‍♀️ rõ các chỉ số khi chạy ads

💁‍♀️Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi (CR) và giá trị đơn hàng trung bình (AOV)

💁‍♀️Làm thế nào để nhận thanh toán quốc tế về tài khoản ngân hàng địa phương

🌸Đăng ký tài khoản Payoneer và nhận $25* ->

https://register.payoneer.com/get-paid-by-clients-and-companies-worldwide-vn