01/12/2021

Business Matching Day: Startup & Công nghệ kết nối dữ liệu mới

Dự kiến từ ngày 24-26/08, Văn phòng Đề án 844 phối hợp cùng Tập đoàn Qualcomm Việt Nam và đối tác tổ chức sự Business Matching Day với chủ đề: “Startup & Công nghệ kết nối dữ liệu mới” dưới hình thức trao đổi trực tuyến cùng chuyên gia.

Tham gia và kết nối tại sự kiện cùng chúng tôi qua: https://forms.gle/yLNnjecziASQvBMt7

Khách mời dự kiến:
Ông Nguyễn Anh Thi – Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM
Ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh – SIHUB
Ông Hoàng Minh Trí – Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Ai20x có trụ sở tại Silicon Valley Ông Thiều Phương Nam – Giám đốc cấp cao về Phát triển Kinh doanh, Công ty TNHH Qualcomm Việt Nam
Ông Nguyễn Bảo Ân – Giám đốc khu vực miền Nam của Startup Lumi Việt Nam
Ông Nguyễn Khắc Minh Trí – Giám đốc Startup Mimosa Technology (Mimosatek)

Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và nhà sáng lập startup xoay quanh các nội dung:
– Tác động của những công nghệ kết nối mới đối với bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
– Giao thức kết nối mới ảnh hưởng như thế nào đến startups: Thuận lợi, khó khăn và thách thức.
– Hướng đến thương mại hóa, toàn cầu hóa bằng việc tận dụng các giao thức kết nối mới.

Thông tin liên hệ: Ms. Trang Nguyễn – 0976497899, Cán bộ Văn phòng Đề án 844
VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844 (ISEV)
🔷Email: [email protected]
☑️Website: http://dean844.most.gov.vn

Dự kiến chương trình:

09:00 – 09:10
Giới thiệu về sự kiện và khách mời

09:10 – 09:40
Tọa đàm: Tác động của những công nghệ kết nối mới đối với bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
Điều phối viên: Bùi Thành Đô – Giám đốc & Nhà sáng lập Quỹ đầu tư, tổ chức thúc đẩy kinh doanh ThinkZone;
Ông Hoàng Minh Trí – Tổng giám đốc Ai20x;
Ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc điều hành Sihub;
Ông Nguyễn Anh Thi – Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM
Ông Thiều Phương Nam – Giám đốc cấp cao về Phát triển Kinh doanh, Công ty TNHH Qualcomm Việt Nam

09:40 – 10:25
Tọa đàm: Giao thức kết nối mới ảnh hưởng như thế nào đến startups: Thuận lợi, khó khăn và thách thức.
Điều phối viên: Bùi Thành Đô – Giám đốc & Nhà sáng lập Quỹ đầu tư, tổ chức thúc đẩy kinh doanh ThinkZone;
Ông Nguyễn Khắc Minh Trí – Giám đốc Công ty TNHH Mimosa Technology (Mimosatek);
Ông Hoàng Minh Trí – Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Ai20x có trụ sở tại Sillicon Valley
Ông Thiều Phương Nam – Giám đốc cấp cao về Phát triển Kinh doanh, Công ty TNHH Qualcomm Việt Nam

10:25 – 11:10
Tọa đàm: Hướng đến thương mại hóa, toàn cầu hóa bằng việc tận dụng các giao thức kết nối mới.
Điều phối viên: Bùi Thành Đô – Giám đốc & Nhà sáng lập Quỹ đầu tư, tổ chức thúc đẩy kinh doanh ThinkZone;
Ông Hoàng Minh Trí – Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Ai20x có trụ sở tại Sillicon Valley;
Ông Nguyễn Anh Thi – Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM;
Ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc điều hành Sihub;
Ông Thiều Phương Nam – Giám đốc cấp cao về Phát triển Kinh doanh, Công ty TNHH Qualcomm Việt Nam

11:10 – 11:40
Q&A

11:40 – 11:55
Công bố các gói hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp ĐMST trong khuôn khổ Đề án 844
– Từ Qualcomm Việt Nam thông qua cuộc thi QVIC
– Từ Thinkzone
– Từ Cloud Ace

11:55 – 12:00
Bế mạc sự kiện

Xin cảm ơn quý đại diện đã quan tâm đến sự kiện!