01/12/2021

𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴: 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗸𝗲̂𝗻𝗵 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴

𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴: 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗸𝗲̂𝗻𝗵 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴

Đối tượng nên tham dự:
– Anh chị chủ doanh nghiệp, quản lý muốn áp dụng Marketing Automation cho doanh nghiệp mình.
– Cá nhân, doanh nghiệp đang gặp vấn đề về Email Marketing cũng như Automation Marketing
– Nhân sự Marketing muốn tìm hiểu để áp dụng vào công việc
– Đặc biệt phù hợp với B2B, Giáo dục,…

🔗 Link đăng ký: https://bit.ly/3kyoZsK
_____________

Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác, TriggerM nhận thấy rằng nhiều anh chị em đang gặp nhiều khó khăn khi sử dụng Email Marketing. Về tư duy cách thức triển khai còn khá lờ mờ, chưa hiểu rõ bản chất của việc làm Email Marketing chuẩn.

Bên cạnh đó, các anh chị cũng chưa nắm rõ được cốt lõi của việc automation nên không biết cách áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Các hạng mục công việc cần phải thực hiện là gì, thực hiện như thế nào…?

Vì vậy, TriggerM tổ chức buổi sharing lần này nhằm giúp anh chị có kiến thức nền về Automation Marketing, tư duy chuẩn về Email Marketing, sau đó áp dụng cho Email Automation (là phần TriggerM mạnh nhất). Từ những kiến thức này, mình cũng sẽ triển khai được với channel khác như chatbot…

Nội dung

Phần 1: Hiểu và làm đúng về Email Marketing

– Cơ chế hoạt động của Email
– Warm up domain tài khoản mới
– Tại sao Email vào inbox hoặc không
– Cách thức triển khai 1 chiến dịch Email Marketing

Phần 2: Triển khai Automation Marketing

– Customer Segment?
– Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng
– Customer Journey? Content theo hành trình
– Lead Scoring
– Triển khai các chiến dịch Automation
– Các kịch bản gợi ý và kết hợp các kịch bản

🔰 Speakers:

– Anh Nguyễn Phú Quý – CEO TriggerM, Lửa Toeic: Anh Quý đã có hơn 5 năm kinh nghiệm về Marketing Automation nói chung và Email Marketing Automation nói riêng. Tư duy chuẩn về cả content lẫn công cụ.

– Anh Nguyễn Hữu Đức – TriggerM CS Leader: Anh Đức đã có kinh nghiệm trong việc triển khai Marketing Automation cho nhiều đối tác, nắm được những nỗi đau mà khách hàng thường gặp phải khi triển khai.

 Thời gian: 20h ngày 18/08/2020
💻 Hình thức: Webinar Online qua Teams
💸 Giá vé: 50,000Đ
🔗 Link đăng ký: https://bit.ly/3kyoZsK