21/10/2021

O2O (Online-to-Offline) Commerce

O2O (Online-to-Offline) Commerce: The future of retail-related industries.

Covid-19 chỉ là một cú hích cuối đẩy các brands/business ngành retail phải nhìn lại mô hình kinh doanh – marketing. O2O COMMERCE là tương lai không thể chối từ để duy trì (sustain) và tăng trưởng (growth): Growth or Dead?

O2O Commerce là gì:
“… Mang khách hàng trên kênh online mua hàng từ offline stores và có trải nghiệm xuyên suốt: trước – trong – và sau khi mua”.

2 cách tiếp cận mô hình O2O Commerce:
Omni-channel Commerce v.s. Multi-channel Marketing
* Đa số các business đều muốn omni-channel commerce (tuy nhiên, cần có systems để unify customer behaviors & purchase trên các nền tảng).
* Tư duy của mô hình là: online & offline channel bổ trợ cho nhau để growth, chứ không compete như separate Business Unit (BU).

O2O Commerce có thể kết hợp eCommerce để thành mô hình lai: O2O eCommerce. ở đó, điểm khác biệt là:
– Ngoài tính bổ trợ O2O, thì kênh online (eCommerce) còn có khả năng hoạt động như một Digital Business độc lập (có Warehouse, Delivery và P&L riêng).
– Operational cost sẽ cao hơn rất nhiều ở backoffice. Nên cần có scale, velocity cao để đạt maximum performance.
– Growth tốt hơn, khi thoả mãn & tối ưu được Journey & LTV của 2 nhóm khách hàng: 1st time buyers v.s. repeat buyers.

O2O Commerce là model, không phải là success. Chỉ có thể setup & growth thành công khi có đủ:

1) System Design:
Cần có “kiến trúc sư trưởng” về O2O eCommerce, Digital Performance Marketing … để thiết kế mô hình hệ thống nền tảng:
– eCommerce (web, solution)
– at-store pickup & delivery
– warehouse hub (nếu cần)
– marketplace
– Analytics & Personalization (Digital & Social Analytics, Customer Data Platform…)

2) Integrated Digital Marketing & Communication:
– Có chiến lược thích hợp nhất với ngành (Branding vs Performance)
– Am hiểu digital lead-gen channels & tactics: Goole Shopping, SEO/SEM, Facebook, Communities, Influencers, Social Commerce, Affiliate networks… (mỗi ngành, mỗi phân khúc sẽ có channel attribution mang lại leads & revenues khác nhau).
– Product & Promos programs & Policies giữa eCommerce và Offline stores.

3) Digital Growth Team:
Cần xây dựng mindset & team về Digital Growth, structure gồm có:
– Creative & Performance Marketers
– DA (Data Analytics)
– Product
– Engineering (marketing tools, techs, data…)

Chia sẻ bởi Mr Triều Nguyễn